Pogoda w Barczewie

Niedziela 11.04.2021
Filipa i Leona
HTTP code: 429
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Dobry
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Raport z przekazywanych odpadów

Data opublikowania: 16 Czerwiec 2020
Autor: adminZ
DRUKUJ

Szanowni mieszkańcy Gminy Barczewo

Analizując otrzymane od Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie comiesięczne raporty z przekazywanych odpadów z terenu gminy Barczewo niepokój budzi fakt, iż do instalacji oddawane są odpady w ilościach przekraczających szacowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W miesiącu kwietniu 2020 r. do instalacji oddano łącznie 394,580 [Mg] odpadów komunalnych, natomiast w miesiącu maju 2020 r. do instalacji oddano 436,22 [Mg] odpadów komunalnych co stanowi wzrost aż o 10 %. Największe frakcje odpadów przedstawiono poniżej w tabeli.

Pomimo wprowadzenia od stycznia 2020 r. obowiązku segregacji odpadów nadal odbieramy od mieszkańców gminy Barczewo bardzo duże ilości odpadów niesegregowanych co wiąże się z wielkimi kosztami zagospodarowania tych odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.
Ilość odpadów niesegregowanych wytworzonych w następnych miesiącach oraz przewidywana podwyżka cen w ZGOK w Olsztynie za zagospodarowanie tych odpadów, mogą doprowadzić do ponownej podwyżki cen w opiatach dla mieszkańców jeszcze w tym roku.
Prawidłowa segregacja odpadów przez mieszkańców gminy Barczewo oraz bieżące wpłaty za odbiór odpadów przy cenach dotychczas stosowanych przez ZGOK pozwoli uniknąć podwyżek w tzw. opłacie śmieciowej.

W miesiącu kwietniu 2020 r. za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Barczewo zapłacono Zakładowi Gospodarki Odpadami w Olsztynie 159.425,86 zł. Za odbiór i transport odpadów komunalnych Zakładowi Usług Komunalnych w Barczewie zapłacono 112 461,96 zł. Zatem łączna kwota wydatkowana za gospodarkę odpadami w miesiącu kwietniu 2020 r. wyniosła 271 881,2 zł.
W miesiącu maju 2020 r. za zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Barczewo zapłacono Zakładowi Gospodarki Odpadami w Olsztynie 165.877,34 zł. Za odbiór i transport odpadów komunalnych Zakładowi Usług Komunalnych w Barczewie zapłacono 124 362,63 zł. Zatem łączna kwota wydatkowana za gospodarkę odpadami w miesiącu maju 2020 r. wyniosła 290 200 zł.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o jeszcze staranniejszą segregację odpadów, a odpady ulegające biodegradacji wykorzystywać w miarę możliwości jako kompost.

Z poważaniem
Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

Polecane aktualności odpady

Niebezpieczne odpady

Niebezpieczne odpady

3 Czerwiec 2020 r. /  

Apel do mieszkańców
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0. W Olsztynie zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarowe wynikające z wyrzucania przez mieszkańców do odpadów ogólnych (zmieszanych) urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe.
W dniu 18.04.2020 r. doszło do zapalenia się odpadów na linii ZUOK na skutek uszkodzenia przez rozdrabniacz znajdującego się w odpadzie powerbanku Platinet PlV[PB20PAB, z baterią litowo-jonową o poj. 20000 mAh.
Zdarzenie zostało opanowane przy użyciu sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu Zakładu, nie doszło do uszkodzenia maszyn. Urządzenia z bateriami litowo-jonowymi, takie jak laptopy, tablety, powerbanki, smartfony wyrzucane do odpadów zmieszanych, są zagrożeniem dla funkcjonowania pojazdów komunalnych oraz instalacji ze względu na możliwość wybuchu / gwałtownego zapalenia się w momencie rozszczelnienia baterii. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego zakładu przetwarzania odpadów.
Proszę o prawidłową segregację odpadów, a zużyty sprzęt elektroniczny proszę przekazywać do gminnego PSZOK znajdującego się przy ul. Prostej 15 w Barczewie.

Z poważaniem
Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

Apel o właściwą segregację śmieci

Apel o właściwą segregację śmieci

3 Czerwiec 2020 r. /  

Szanowni mieszkańcy Gminy Barczewo

Z uwagi na otrzymaną od Zakładu Gospodarki Odpadami komunalnymi w Olsztynie informacją o pogarszającej się jakości przyjmowanych z gminy Barczewo odpadów biodegradowalnych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego proszę o przestrzeganie prawidłowej segregacji.

Do frakcji odpadów zielonych kategorycznie zakazuje się wrzucania woreczków foliowych oraz butelek. Odpady te stanowią frakcje, które nie ulegają biodegradacji i tym samym ich obecność powoduje zwiększenie kosztów zagospodarowania.

W przypadku przekazywania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego kategorycznie zakazuje się demontażu z takiego sprzętu jakichkolwiek części.

Prowadzenie takiego demontażu jest nielegalne i podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 zł nakładanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odbiorze ww. odpadów przez podmiot odbierający, odpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości.

Z poważaniem

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka