Pogoda w Barczewie

Wtorek 06.12.2022
Mikołaja, Jaremy i Emiliana
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

Rozstrzygnięcia naborów wniosków do Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data opublikowania: 26 Wrzesień 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

W dniu 2.09.2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie ogłosiła nabór wniosków na:

  1. Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”.

  2. Zad. III pkt 3 „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji”

W dniu 20.09.2022 r. odbyło się posiedzenie na którym, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie rozpatrywała wnioski ze środków Gminy Barczewo na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Barczewie.

Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”. Budżet Komisji na to zadanie – 26.135 zł. (wynagrodzenie), 21.012 zł. (materiały)

Rozstrzygnięcia Komisji zawarte w poniższej tabeli:

Lp.

Wnioskodawca

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

1 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie

M. Ogonowska, I. Sawoń

Materiały – 1.602 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

K. Szkutnik

Wynagrodzenie: 24h

Materiały – 1.500 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

3 NZSiP „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie, M. Kuhn Wynagrodzenie- 5h tyg., materiały – 2.508,16 zł. Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 5 h = 2.475 zł.

Materiały – 2.508,16 zł.

4 NZSiP w Wipsowie, Z. Zawadzka – Robaczek Wynagrodzenie- 2 h. tyg.

Materiały – 1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

5 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach, A. Bułakowska Wynagrodzenie 12h,

Materiały – 1.200 zł.

Wynagrodzenie: 12 h x 45 zł. = 540 zł.

Materiały – 1200 zł.

6 NZSiP w Kronowie, E. Olejniczak Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.000 zł.

7 NZSiP w Kronowie, M. Opak Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

8 NZSiP w Kronowie, M. Barwińska Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

9 A. Gorczyńska, Świetlica wiejska w Wójtowie Wynagrodzenie: 2 h tyg.

Materiały – 2.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 2.000 zł.

10 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie

I. Futerska

Wynagrodzenie: 1h tyg.

Materiały – 1.459 zł.

Wynagrodzenie: 11 h x 45 zł. = 495 zł.

Materiały – 1.459 zł.

11 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

M. Karpińska

Materiały – 1.000 zł.

0

Materiały – 1.000 zł.

12 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

K. Lisowska – Koźbiał

Wynagrodzenie: 1h tyg.

Materiały – 1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 h x 45 zł. = 495 zł.

Materiały – 1.500 zł.

13 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

M. Wójcicka

Materiały – 1.500 zł.

0

Materiały – 1.500 zł.

14 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

N. Szymczak

Materiały – 1.500 zł.

0

Materiały – 1.500 zł.

15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

E. Wróblewska

Materiały – 1.200 zł.

0

Materiały – 1.200 zł.

16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

J. Niedźwiecka

Wynagrodzenie 4 h tyg.

Materiały – 500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 4 h = 1.980 zł.

Materiały – 500 zł.

Razem

Wynagrodzenie :

10.935 zł.

Materiały :

19.867,16 zł.

Zad. III pkt 3 „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji”. Budżet Komisji na to zadanie – 17.660 zł. (wynagrodzenie), 16.570 zł. (usługa).

Rozstrzygnięcia Komisji zawarte w poniższej tabeli:

Lp.

Wnioskodawca

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

1 Szkoła Podstawowa nr 3

w Barczewie, T. Sarwiński

Wynagrodzenie: 20 h

Materiały – 5.344,43 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

2 Marek Makrucki, Jedzbark Wynagrodzenie – 1.320 zł. bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

3 Przedszkole Miejskie w Barczewie, M. Jakóbczyk, K. Łozińska – Świder

Usługa – 700 zł.

0

Usługa – 700 zł.

4 NZSiP w Kronowie, T. Maćko Wynagrodzenie – 990 zł.

Materiały – 1.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 0

5 GKS PISA Barczewo

Usługa – 12.000 zł. Usługa – 12.000 zł.
6 Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, B. Caruk Wynagrodzeni 66 h x 45zł. = 2.970 zł. Wynagrodzenie 63 h x 45 zł. = 2.835 zł.
7 Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, B. Caruk Usługa 800 zł.

Materiały – 2200 zł.

Usługa – 800 zł.

Materiały – 0

8 Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo Wynagrodzenie – 144 h Wynagrodzenie 144 h x 45 zł. = 6.480 zł.
9 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie, P. Futerski Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h =990 zł. Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.
10 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach, M. Cybruch Wynagrodzenie: 2 h tyg.

Materiały – 300 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 0

11 Przedszkole Miejskie w Barczewie, J. Krasowska – Szwarc Materiały – 1.000 zł. Materiały – 0
12 Stowarzyszenie „Nasze Nikielkowo” M. Uliszewski Usługa – 2.500 zł.

Materiały – 1000 zł.

Usługa – 2.500 zł.

Materiały – 0

13 Zajęcia szachowe, K. Cis Wynagrodzenie: 2 x 52,5 h x 45 zł. Wynagrodzenie –

4725 zł.

14 K. Cis, Turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości Materiały – 1820 zł. Materiały – 0
15 K. Cis, Turniej Mikołajkowy Materiały – 1650 zł. Materiały – 0

Razem

Wynagrodzenie –

17.010 zł.

Usługa – 16.000 zł.

Polecane aktualności

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9 Wrzesień 2022 r. /  

Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Barczewie odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godzinie 09.30

w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nabór wniosków na zakup węgla

Nabór wniosków na zakup węgla

25 Listopad 2022 r. /  

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
o naborze wniosków na zakup węgla

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego od dnia 23.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w wersji papierowej lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (w tym przypadku wniosek musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wersję papierową należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 1.

Formularze wniosku dostępne są na stronie barczewo.bip.net.pl w zakładce – Sprzedaż węgla lub w Urzędzie Miejskim w Barczewie – pok. nr l i pok. nr 5.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku oraz szczegółowe informacje na temat wniosków i całej procedury można uzyskać w pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Barczewie lub pod numerem telefonu: 89 514 83 46 wew. 84.

Węgiel w sortymencie ekogoszek/groszek oraz orzech będzie można kupić w cenie preferencyjnej 1900 zł brutto/tona. Do ceny węgla nie wlicza się transportu opału z gminnego składu przy ul. Prostej 15 w Barczewie (teren PSZOK) do gospodarstwa domowego.

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka