Pogoda w Barczewie

Wtorek 05.03.2024
Adriana, Fryderyka i Teofila
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Rozstrzygnięcia naborów wniosków do Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data opublikowania: 26 Wrzesień 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

W dniu 2.09.2022 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie ogłosiła nabór wniosków na:

  1. Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”.

  2. Zad. III pkt 3 „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji”

W dniu 20.09.2022 r. odbyło się posiedzenie na którym, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie rozpatrywała wnioski ze środków Gminy Barczewo na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Barczewie.

Zad. II pkt 2 „Prowadzenie ognisk opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Barczewo”. Budżet Komisji na to zadanie – 26.135 zł. (wynagrodzenie), 21.012 zł. (materiały)

Rozstrzygnięcia Komisji zawarte w poniższej tabeli:

Lp.

Wnioskodawca

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

1 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie

M. Ogonowska, I. Sawoń

Materiały – 1.602 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

K. Szkutnik

Wynagrodzenie: 24h

Materiały – 1.500 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

3 NZSiP „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie, M. Kuhn Wynagrodzenie- 5h tyg., materiały – 2.508,16 zł. Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 5 h = 2.475 zł.

Materiały – 2.508,16 zł.

4 NZSiP w Wipsowie, Z. Zawadzka – Robaczek Wynagrodzenie- 2 h. tyg.

Materiały – 1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

5 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach, A. Bułakowska Wynagrodzenie 12h,

Materiały – 1.200 zł.

Wynagrodzenie: 12 h x 45 zł. = 540 zł.

Materiały – 1200 zł.

6 NZSiP w Kronowie, E. Olejniczak Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.000 zł.

7 NZSiP w Kronowie, M. Opak Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

8 NZSiP w Kronowie, M. Barwińska Wynagrodzenie 2h tyg.

Materiały -1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 1.500 zł.

9 A. Gorczyńska, Świetlica wiejska w Wójtowie Wynagrodzenie: 2 h tyg.

Materiały – 2.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 2.000 zł.

10 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie

I. Futerska

Wynagrodzenie: 1h tyg.

Materiały – 1.459 zł.

Wynagrodzenie: 11 h x 45 zł. = 495 zł.

Materiały – 1.459 zł.

11 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

M. Karpińska

Materiały – 1.000 zł.

0

Materiały – 1.000 zł.

12 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

K. Lisowska – Koźbiał

Wynagrodzenie: 1h tyg.

Materiały – 1.500 zł.

Wynagrodzenie: 11 h x 45 zł. = 495 zł.

Materiały – 1.500 zł.

13 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

M. Wójcicka

Materiały – 1.500 zł.

0

Materiały – 1.500 zł.

14 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

N. Szymczak

Materiały – 1.500 zł.

0

Materiały – 1.500 zł.

15 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

E. Wróblewska

Materiały – 1.200 zł.

0

Materiały – 1.200 zł.

16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

J. Niedźwiecka

Wynagrodzenie 4 h tyg.

Materiały – 500 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 4 h = 1.980 zł.

Materiały – 500 zł.

Razem

Wynagrodzenie :

10.935 zł.

Materiały :

19.867,16 zł.

Zad. III pkt 3 „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji”. Budżet Komisji na to zadanie – 17.660 zł. (wynagrodzenie), 16.570 zł. (usługa).

Rozstrzygnięcia Komisji zawarte w poniższej tabeli:

Lp.

Wnioskodawca

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

1 Szkoła Podstawowa nr 3

w Barczewie, T. Sarwiński

Wynagrodzenie: 20 h

Materiały – 5.344,43 zł.

bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

2 Marek Makrucki, Jedzbark Wynagrodzenie – 1.320 zł. bez rozpatrzenia,

nieaktualny druk wniosku, wniosek nie spełnił wymogów formalnych

3 Przedszkole Miejskie w Barczewie, M. Jakóbczyk, K. Łozińska – Świder

Usługa – 700 zł.

0

Usługa – 700 zł.

4 NZSiP w Kronowie, T. Maćko Wynagrodzenie – 990 zł.

Materiały – 1.000 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 0

5 GKS PISA Barczewo

Usługa – 12.000 zł. Usługa – 12.000 zł.
6 Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, B. Caruk Wynagrodzeni 66 h x 45zł. = 2.970 zł. Wynagrodzenie 63 h x 45 zł. = 2.835 zł.
7 Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, B. Caruk Usługa 800 zł.

Materiały – 2200 zł.

Usługa – 800 zł.

Materiały – 0

8 Klub Sportowy TEMPO Ramsowo Wipsowo Wynagrodzenie – 144 h Wynagrodzenie 144 h x 45 zł. = 6.480 zł.
9 Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie, P. Futerski Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h =990 zł. Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.
10 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach, M. Cybruch Wynagrodzenie: 2 h tyg.

Materiały – 300 zł.

Wynagrodzenie: 11 tyg. x 45 zł. x 2 h = 990 zł.

Materiały – 0

11 Przedszkole Miejskie w Barczewie, J. Krasowska – Szwarc Materiały – 1.000 zł. Materiały – 0
12 Stowarzyszenie „Nasze Nikielkowo” M. Uliszewski Usługa – 2.500 zł.

Materiały – 1000 zł.

Usługa – 2.500 zł.

Materiały – 0

13 Zajęcia szachowe, K. Cis Wynagrodzenie: 2 x 52,5 h x 45 zł. Wynagrodzenie –

4725 zł.

14 K. Cis, Turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości Materiały – 1820 zł. Materiały – 0
15 K. Cis, Turniej Mikołajkowy Materiały – 1650 zł. Materiały – 0

Razem

Wynagrodzenie –

17.010 zł.

Usługa – 16.000 zł.

Polecane aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.

29 Luty 2024 r. /  

Zapraszam do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r. wraz z załącznikiem.

>>> Załącznik do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28.02.2024r

>>> Zarządzenie Burmistrza Barczewa z dnia 28.02.2024r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

27 lutego 2024 r. – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 lutego 2024 r. – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27 Luty 2024 r. /  

W obchodzonym dziś Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Barczewo, ich działaczom, pracownikom i wolontariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie, zrozumienie i poświęcony czas. Dziękujemy za dotychczasową współpracę z samorządem gminnym, za Waszą bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Barczewo w różnych obszarach działalności społecznej. Swoistym drogowskazem oraz inspiracją dla ludzi do aktywnego angażowania się w działania organizacji pozarządowych niech będą dla nas wszystkich słowa Henry’ego Forda: „Praca zespołowa – Zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces”.

Z najlepszymi życzeniami Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Barczewie Aleksandra Ciechanowicz – Osiecka

IV nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika

IV nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika

23 Luty 2024 r. /  

Informacja o IV naborze na urzędnicze stanowisko pracy Zastępca Skarbnika w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 4 marca 2024 r. do godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=12309

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

19 Luty 2024 r. /  

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W związku z pracami nad programem rozwoju pn. 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐮 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐨 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐫𝐨𝐤𝐮 zapraszamy mieszkańców naszego powiatu na konsultacje społeczne.

1_Projekt programu rozwoju powiatu olsztyńskiego_415530_501959 0_Ogłoszenie o konsultacjach

2_Załącznik do projektu programu rozwoju powiatu-diagnoza_415532_501961

3_Uchwała Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu rozwoju

4_formularz zglaszania opinii

 

 

 

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka