Pogoda w Barczewie

Wtorek 26.09.2023
Wawrzyńca, Kosmy i Damiana
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data opublikowania: 6 Kwiecień 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

Informacja dot. składania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia na terenie Gminy Barczewo zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo).

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1)imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2)PESEL lub NIP składającego wniosek;

3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4)imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5)oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6)numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7)oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8)adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9)adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10)oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11)oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W załączeniu wniosek o świadczenie pieniężne i karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie pod numerem telefonu +48 89 514 97 98.

>> karta osoby przyjętej do zakwaterowania

>> wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

 

Polecane aktualności POMOC UKRAINIE

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

22 Marzec 2022 r. /  

Zapraszamy do zapoznania się z  wzorami wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

>> 319044481_55710384

>> 319044480_55710383

 

Страхування відповідальності (OC) / Ubezpieczenie OC

Страхування відповідальності (OC) / Ubezpieczenie OC

9 Marzec 2022 r. /  
Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної
відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування
автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України
щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних
засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).
РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO
HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ
ДО ПОЛЬЩІ
Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен
мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді
в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування
автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка
після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів
для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування
пропонують *Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta*
страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах
або через гарячу лінію (Телефон).
*
Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć
obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji,
obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
•    Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
•    Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski,
obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.
Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy *są
bezpłatne*. *Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta* –
ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych
lub poprzez infolinię.
Tu znajdziecie Państwo więcej informacji:
Pomagamy Ukrainie z TV Macrosat

Pomagamy Ukrainie z TV Macrosat

9 Marzec 2022 r. /  

Pomagamy Ukrainie z TV Macrosat.

Dodaj swoje ogłoszenie do kanału:

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka