Pogoda w Barczewie

Środa 29.11.2023
Błażeja i Saturnina
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Wykaz gruntów wyznaczonych do dzierżawy

Data opublikowania: 11 Styczeń 2023
Autor: adminMK
DRUKUJ

W Y K A Z Barczewo, 03-01-2023r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U.2021.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Barczewo przeznaczonych do dzierżawy.

Obręb ewidencyjny : Mokiny

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 174 o pow. 4400m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • dz.nr 83/2 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00150326/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

Obręb ewidencyjny : Łęgajny

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 336/1 o pow. 685m2 KW NR OL1O/00145084/3– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • dz.nr 414 o pow. 345m2 KW NR OL1O/00145084/3– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

Obręb ewidencyjny : Bartołty Wielkie

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 78 o pow. 2600m2 KW NR OL1O/00147122/6– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

Obręb ewidencyjny : Leszno

Nr działki i powierzchnia:

 • cz.dz.nr 78/6 o pow. 1000m2 KW NR OL1O/00159077/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • dz.nr 24/1 o pow. 805m2 KW NR OL1O/00141572/3–grunty przeznaczone na cele obsługi nieruchomości, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,02zł + podatek VAT 23%

Obręb ewidencyjny : Jedzbark

Nr działki i powierzchnia:

 • cz.dz.nr 305 o pow. 71m2 KW NR OL1O/00058124/9– grunty przeznaczone na cele obsługi nieruchomości, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,02zł + podatek VAT 23%

 • cz.dz.nr 313/3 o pow. 13m2 KW NR OL1O/00136094/0– grunty przeznaczone na cele obsługi nieruchomości, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,02zł + podatek VAT 23%

 • dz.nr 486 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00135369/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • cz.dz.nr 305 o pow. 90m2 KW NR OL1O/00058124/9– grunty przeznaczone na cele obsługi nieruchomości, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,02zł + podatek VAT 23%

 • cz.dz.nr 313/3 o pow. 10m2 KW NR OL1O/00136094/0– grunty przeznaczone na cele obsługi nieruchomości, stawka miesięczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,02zł + podatek VAT 23%

Obręb ewidencyjny : Kronowo

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 324 o pow. 16500m2 KW NR OL1O/00149900/8– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 

Obręb ewidencyjny : Kaplityny

Nr działki i powierzchnia:

 • cz.dz.nr 71/3 o pow. 1000m2 KW NR OL1O/00157961/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • cz.dz.nr 71/3 o pow. 2060m2 KW NR OL1O/00157961/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 

Obręb ewidencyjny : Tumiany

Nr działki i powierzchnia:

 • cz.dz.nr 33/86 o pow. 1100m2 KW NR OL1O/00042128/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • cz.dz.nr 33/86 o pow. 280m2 KW NR OL1O/00042128/2– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 

Obręb ewidencyjny : Rejczuchy -Zalesie

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 119/15 o pow.13509m2 KW NR OL1O/00145838/4– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • dz.nr 119/17 o pow. 300m2 KW NR OL1O/00145860/7– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • dz.nr 119/41 o pow. 3728m2 KW NR OL1O/00171435/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • cz.dz.nr 10/4 o pow. 400m2 KW NR OL1O/00012669/7– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • .dz.nr 37 o pow. 600m2 KW NR OL1O/00145861/4 – grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • .dz.nr 107 o pow. 2300m2 KW NR OL1O/00145861/4 – grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 • .cz.dz.nr 95 o pow. 2400m2 KW NR OL1O/00145861/4 – grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 

Obręb ewidencyjny : Bark-Wrócikowo

Nr działki i powierzchnia:

 • dz.nr 139/2 o pow. 700m2 KW NR OL1O/00144533/9– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

 

Obręb ewidencyjny : Bogdany

Nr działki i powierzchnia:

 • cz.dz.nr 22 o pow. 390m2 KW NR OL1O/00134290/0– grunty przeznaczone na cele upraw rolnych, stawka roczna czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntów wynosi – 0,07zł

Czynsz dzierżawny za grunty na cele upraw rolnych płatny jest do dnia 31 marca każdego roku, za grunty służące do obsługi nieruchomości płatny do dnia 15 każdego miesiąca. Wysokość stawek czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w momencie wprowadzenia nowych stawek czynszu dzierżawnego Zarządzeniem Burmistrza Barczewa. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do trzech lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie i sołectwie Mokiny, Łęgajny, Bartołty Wielkie, Leszno, Jedzbark , Kronowo, Kaplityny, Tumiany, Rejczuchy- Zalesie, Bark-Wrócikowo, Bogdany od dnia 10-01-2023r. do dnia 30-01-2023r. oraz dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem www.barczewo.pl i biuletynie informacji publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl

Polecane aktualności Inwestor

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

28 Listopad 2023 r. /  

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 01.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w BARCZEWIE

odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy
w godzinach 8:45 – 13:45.

Adres siedziby:

Urząd Miejski w Barczewie
11-010 Barczewo,

Plac Ratuszowy 1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 85

Serdecznie zapraszamy

>>> MPI Barczewo grudzień 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

15 Listopad 2023 r. /  

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Ramsowo 45

W Y K A Z Barczewo, 07-11-2023r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2023. 344 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wyznaczonego do sprzedaży.

Położenie: obręb Ramsowo Gmina Barczewo
Nr działki i powierzchnia: dz.nr 634 o powierzchni 1200ha

KW Nr OL1O/00084961/9

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielomieszkaniowym nr 45 położonym we wsi Ramsowo Gmina Barczewo

Cena lokalu mieszkalnego: 48.700,00zł

Cena udziału 337/1000 w prawie własności gruntu : 4.300,00zł

Forma zbycia: sprzedaż

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie i sołectwa Ramsowo na okres 21 dni tj. od dnia 14-11-2023r. do dnia 04-12-2023r. oraz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie, pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl.

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka