Pogoda w Barczewie

Środa 05.10.2022
Placyda i Apolinarego
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

Wykaz nieruchomości zabudowanej wyznaczonej do sprzedaży

Data opublikowania: 11 Sierpień 2022
Autor: adminMK
DRUKUJ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.D.U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym wyznaczonym do sprzedaży.

Położenie: obręb Leszno gmina Barczewo
Nr działki i powierzchnia: dz.nr 24/2 o powierzchni 0,0895ha

KW Nr OL1O/00141572/3

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym nr 1 położona we wsi Leszno gmina Barczewo.

Cena nieruchomości: 68.000,00zł w tym cena budynku mieszkalnego -55.000,00zł , cena działki – 13.000,00zł

Na podstawie art. 34 wyżej cyt. ustawy z zastrzeżeniem art.216a osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie i sołectwa Leszno na okres 21 dni tj. od dnia 10-08-2022r. do dnia 30-08-2022r. oraz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Barczewie, pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl. Unieważnia się wykaz z dnia 04-07-2022r w sprawie wyznaczenia powyższej nieruchomości do sprzedaży z uwagi na podaną błędną wartość nieruchomości.

Polecane aktualności

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9 Wrzesień 2022 r. /  

Zawiadamiam, iż posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Barczewie odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godzinie 09.30

w Urzędzie Miejskim w Barczewie (sala narad).

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 Październik 2022 r. /  

Zapraszam do zapoznania się z listą kandydatów na członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2022-2025.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną wybrani członkowie Rady na zebraniu delegatów.

Zmiany w rozkładzie linii B3

Zmiany w rozkładzie linii B3

30 Wrzesień 2022 r. /  

Informujemy, że dnia 1 listopada 2022 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy na linii B-3 relacji Barczewo – Klucznik, przez Jedzbark, Odryty. Kurs poranny rozpoczynający się na przystanku Barczewo Warmińska Pętla o godzinie 06:05 zostanie zmieniony na godzinę 05:55, natomiast kurs poranny nr 2 z Klucznika rozpoczynający się o godzinie 06:30 zostanie zmieniony na godzinę 06:20.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka