Pogoda w Barczewie

Poniedziałek 27.06.2022
Maryli, Władysława i Cyryla
PM10 - μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Barczewo
Miasto wielu kultur

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE

Data opublikowania: 23 Maj 2022
Autor: adminZ
DRUKUJ

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE

PATRONAT HONOROWY
Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
J.E. ks. abp Józef Górzyński – Metropolita Warmiński
Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
Andrzej Maciejewski – Burmistrz Barczewa
Ks. kan. Marek Paszkowski – Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Barczewie

 

PROGRAM FESTIWALU

CZWARTEK 2.06.2022 R.
10.00 – Konferencja Naukowa pt. „Muzyka Warmii i Mazur” w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, w trybie hybrydowym.
17.45 – Rozpoczęcie festiwalu – plac przy pomniku Feliksa Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barczewie:
– przemarsz chórów ulicami miasta Barczewo z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy,
– wspólne zaśpiewanie „Hymnu Warmii” przy Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego.
19.00 – Koncert inauguracyjny festiwalu w kościele św Anny lub amfiteatrze miejskim przy ul. Niepodległości, w zależności od warunków atmosferycznych:
– prezentacja chórów biorących udział w Festiwalu.

PIATEK 3.06.2022 R.
10.00 –13.50 Przesłuchania konkursowe w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie
10.00 – Zespół Chóralny „SonArte” działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie
10.25 – Chór Kameralny Dysonans działający przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury Cantamen w Swarzędzu
10.50 – Chór Dziecięcy VOCI VELOCI działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie
11.15 – Chór MUS ARIETES Józefów
11.40 – Przerwa
12.10 – Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie działający przy Akademii Sztuki w Szczecinie
12.35 – Chór VRC działający przy Stowarzyszeniu Varsoviae Regii Cantores w Warszawie
13.00 – Chór Akademii Morskiej w Szczecinie działający przy Akademii Morskiej w Szczecinie
13.25 – Chór Politechniki Koszalińskiej CANZONA działający przy Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie

KONCERTY TOWARZYSZĄCE
9.00 – Zespół Szkół w Barczewie – Chór Akademii Morskiej w Szczecinie działający przy AM w Szczecinie
9.00 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie – Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie działający przy Akademii Sztuki w Szczecinie
9.00 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie – Chór MUS ARIETES Józefów
9.30 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie – Chór VRC działający przy Stowarzyszeniu Varsoviae Regii Cantores w Warszawie
9.30 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu, ul. Chrobrego 1 – Chór „Moderato” działający przy Mazurskim Banku Spółdzielczym O/ w Barczewie
10.40 – Szkoła Podstawowa w Purdzie – Chór „Moderato” działający przy Mazurskim Banku Spółdzielczym O/ w Barczewie
11.00 – Kościół p.w. św. Mikołaja w Lamkowie – Chór Męski ECHO działający przy Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
11.00 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie- Zespół Chóralny „SonArte” działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie
11.30 – Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łęgajnach – Chór Kameralny Dysonans działający przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury Cantamen w Swarzędzu
12.15 – Kościół p.w. św. Jana z Vianney i NNMP w Wipsowie – Zespół Chóralny „SonArte” działający w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie
12.30 – Zespół Szkół w Barczewie – Chór Kameralny Dysonans działający przy Stowarzyszeniu Promocji Kultury Cantamen w Swarzędzu
12.40 – Sala Widowiskowa w Spręcowie – Chór Dziecięcy VOCI VELOCI działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie
13.00 – Kościół p. w św. Bartłomieja w Jezioranach – Chór MUS ARIETES Józefów
16.30 – Kościół p.w. św. Andrzeja w Barczewie – Chór Dziecięcy VOCI VELOCI działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie
17.00 – Kościół p.w. Marii Magdaleny we Frączkach – Chór Politechniki Koszalińskiej CANZONA działający przy Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie

SOBOTA 4.06.2022 R.
Przesłuchania Chórów Seniora w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie
10.00 – Chór „Moderato” działający przy Mazurskim Banku Spółdzielczym O/ w Barczewie
10.25 – Chór Męski ECHO działający przy Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
10.50 – Chór Żeński Vivace Canto działający przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu

KONCERTY TOWARZYSZĄCE
10.00 – Kościół św. Dyzmy Zakład Karny w Barczewie – Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie działający przy Akademii Sztuki w Szczecinie
12.00 – Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i NNMP w Klebarku Wielkim – Chór Akademii Morskiej w Szczecinie działający przy Akademii Morskiej w Szczecinie
12.00 – Dom Pomocy Społecznej w Barczewie – Chór Żeński Vivace Canto działający przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu
13.00 – Zakład Poprawczy w Barczewie – Chór Politechniki Koszalińskiej CANZONA działający przy Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie
13.00 – Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – Chór VRC działający przy Stowarzyszeniu Varsoviae Regii Cantores w Warszawie

17.00 – Ogłoszenie wyników festiwalu, koncert galowy w kościele św. Anny w Barczewie

Więcej informacji na www.festiwal-barczewo.pl
WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE KONCERTY
Informujemy, że pod względem architektonicznym jest zapewniona dostępność na koncerty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Polecane aktualności

Wykazy nieruchomości gruntowych

Wykazy nieruchomości gruntowych

24 Czerwiec 2022 r. /  

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu

Nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu

23 Czerwiec 2022 r. /  

DYREKTOR ZAKŁADU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ogłasza nabór na stanowisko Ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu, Gmina Barczewo.
Ilość stanowisk: 2
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Termin pracy: od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.
Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo

 

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne):
 • obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR,
 • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika,
 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

   

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
 • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,
 • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
 • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska,
 • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
 • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
 • bieżące prowadzenie dziennika pracy,
 • sprzątanie śmieci z terenu plaży,
 • informowanie zarządcy plaży o wszelkich awariach sprzętu i wyposażenia.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami,
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny,
 • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL),
 • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania,
 • studenci i uczniowie – ważna legitymacja studencka lub szkolna,
 • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „nabór na stanowisko pracy ratownik Plaży Miejskiej w Zalesiu” należy składać w sekretariacie Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie lub pocztą na adres: Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15 , 11 – 010 Barczewo, w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. do godziny 12:00.

2) Oferty, które wpłyną do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane/decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu, a nie data stempla pocztowego.

Dyrektor

Zakładu Budynków Komunalnych

w Barczewie

/-/ Robert Brzóska

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

9 Czerwiec 2022 r. /  

Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka