Pogoda w Barczewie

Środa 29.11.2023
Błażeja i Saturnina
PM10 - μg/m3
Stan powietrza -
CittaSlow
Barczewo
Miasto wielu kultur

Zmiana godzin pracy Urzędu Pocztowego Barczewo

Data opublikowania: 16 Marzec 2020
Autor: Zbigniew Kozłowski
DRUKUJ

Urząd Pocztowy przy Placu Pocztowym 1 w Barczewie będzie czynny:
– w poniedziałki w godz.  14.00 – 20.00;
– od wtorku do piątku w godz.  9.00 –  15.00.

Sytuacja będzie trwała do odwołania.

Polecane aktualności Komunikat

Informacja o wynikach przetargów i rokowań

Informacja o wynikach przetargów i rokowań

6 Listopad 2023 r. /  

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213 t.j. ze zm.), przekazuję:

informację o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych oraz rokowań, które odbyły się 27.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

  1. Obręb ewidencyjny Kronowo, nieruchomość zabudowana

Działka Nr 118/4 o powierzchni 0,2500 ha

KW Nr OL1O/00107366/6

Nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 118/5 o powierzchni 0,0200 ha

KW Nr OL1O/00150602/9

Cena wywoławcza nieruchomości –53.600,00 zł (w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcy nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.

5. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, nieruchomość niezabudowana

Działka Nr 51/70 o powierzchni 0,1510 ha

KW Nr OL1O/00075471/1

Cena wywoławcza nieruchomości –92.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcy nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.

6. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, nieruchomość niezabudowana

Działka Nr 51/71 o powierzchni 0,1516 ha

KW Nr OL1O/00075471/1

Cena wywoławcza nieruchomości –93.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcy nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.

7. Obręb ewidencyjny Łęgajny, nieruchomość niezabudowana

Działka Nr 301/126 o powierzchni 0,1025 ha

KW Nr OL1O/00030266/4

Cena wywoławcza nieruchomości –67.500,00 zł (w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –68.200,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Pan Adrian Mariusz Gazda

8. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewa, nieruchomość niezabudowana

Działka Nr 327/59 o powierzchni 0,1448 ha

KW Nr OL1O/00074451/8

Cena wywoławcza nieruchomości – 105.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcy nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.

9. Obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewa, nieruchomość niezabudowana

Działka Nr 151 o powierzchni 0,1551 ha

KW Nr OL1O/00012344/3

Cena wywoławcza nieruchomości – 101.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nabywcy nieruchomości – przetarg nie wyłonił nabywcy nieruchomości z uwagi na brak chętnych.

10. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewa, nieruchomość zabudowana

Działka Nr 249/3 i 250 o łącznej powierzchni 0,0281 ha

KW Nr OL1O/00010714/4

Cena wywoławcza nieruchomości – 82.500,00 zł (zw. z podatku VAT)

Cena osiągnięta w rokowaniach – 33.500,00 zł

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach – 1

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości – Pan Adam Wysocki

Informacja o wynikach przetargów i rokowań, które odbyły się 27.10.2023 roku, zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni, na stronach www.barczewo.bip.net.pl, na stronie www.barczewo.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Barczewo, 03.11.2023 roku

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji

20 Październik 2023 r. /  

Informacja o III naborze na urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 31 października 2023 r. do godz. 15.00. 

Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=12026

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy

5 Październik 2023 r. /  

Nabór na urzędnicze stanowisko pracy informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Barczewie. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 16 października 2023 r. do godz. 16.00. Pełna treść ogłoszenia pod linkiem:

https://barczewo.bip.net.pl/?a=11965

 

Informacja o kontroli szamb i  przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

4 Październik 2023 r. /  

Uwaga mieszkańcy Gminy Barczewo!

Prowadzona jest kontrola przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Straży Miejskiej w zakresie wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, na obszarach nieskanalizowanych na terenie gminy Barczewo – zgodnie z ustalonym Planem Kontroli.

Właściciel nieskanalizowanej nieruchomości jest zobowiązany do okazania podczas przeprowadzonej kontroli:

– umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Barczewa na opróżnianie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników z indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

– dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych (np. faktur, paragonów, rachunków).

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Informuję, że właściciel nieruchomości może zawrzeć jednocześnie kilka umów z różnymi przedsiębiorcami. Poza umową należy żądać od przedsiębiorcy dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych każdorazowo po opróżnieniu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia ww. kontroli z właścicielem nieruchomości w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Podczas przeprowadzenia takiej kontroli należy:

– okazać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Barczewa na opróżnianie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników z  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

– okazać dowody potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (faktur, paragonów, rachunków),

– okazać zdjęcia szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (z zewnątrz),

– okazać zdjęcie tabliczki adresowej umieszczonej na budynku,

– przedstawić informacje o ilości zużytej wody w przeliczeniu na miesiąc lub kwartał

– przedstawić informacje o pojemności szczelnego zbiornika (szamba),

Ponadto gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy przystępują do eksploatacji ww. urządzeń oraz którzy nie dopełnili tej formalności, a posiadają zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w pokoju nr 5.

Formularz zgłoszeniowy szczelnego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie internetowej https://barczewo.bip.net.pl/ zakładka Ochrona Środowiska/nieczystości ciekłe oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie – pokój nr 5.

Przydatne
CittaCity
Instytucje gminne, partnerzy
CittaCity
logo stopka logo stopka